EFEC: Enquesta voluntaris que han fet tallers online (9a edició) (còpia)

Dades generals

Nom *

Cognoms *

És voluntari nou o repetidor? *

Quina és la seva entitat de procedència? *


Volem saber una mica més sobre vostè, com es valora en...

...les seves capacitats comunicatives? *

12345678910
Valoració

...la seva confiança personal? *

12345678910
Valoració

...la seva empatía? *

12345678910
Valoració

...la seva capacitat per dirigir grups? *

12345678910
Valoració

...la capacitat per gestionar el temps? *

12345678910
Valoració

...la seva creativitat? *

12345678910
Valoració

Valoració dels voluntaris sobre EFEC i els tallers en general

Quin dels següents tallers ha impartit? *

En general, com han anat els tallers? *

Com valora la plataforma online? *

12345678910
Valoració

Com valora la sessió de formació? *

12345678910
valoració

Com valora el contacte voluntari - centre escolar? *

12345678910
Valoració

Com valora l'organització de l'equip d'EFEC? *

12345678910
Valoració

Com valora la comunicació amb l'equip d'organització d'EFEC? *

12345678910
Valoració

Valoració sobre els continguts i les activitats dels tallers

Administrant els teus diners

1235678910
Valoració

Endeutar-se? Amb Seny!

12345678910
Valoració

Inversió intel·ligent i sostenible

12345678910
Valoració

Els impostos i tu

12345678910
Valoració

Finances per a la Vida

12345678910
Valoració

(In)forma't per decidir

12345678910
Valoració

N'estàs Segur?

12345678910
Valoració

Valoració sobre la durada dels tallers

Administrant els teus diners

Endeutar-se? Amb Seny!

Inversió intel·ligent i sostenible

Els impostos i tu

Finances per a la Vida

(In)forma't per decidir

N'estàs Segur?

Quan temps ha invertit en la preparació dels tallers?


Preguntes finals

L'experiència com a voluntari, l'ha ajudat al seu desenvolupament personal? *

I al seu desenvolupament laboral? *

Ha desenvolupat alguna/es de les següents competències amb la participació al programa? *

Si altres, si us plau, justifiqui la seva resposta.

Tornarà a repetir l'experiència de ser voluntari a properes edicions del programa? *

Recomanarà a altres persones l'experiència com a voluntari? *

Què ha estat el millor del programa?

I el pitjor?

Si ho considera, pot fer alguna aportació per a la millora del programa EFEC per a properes edicions

El programa ha complert les seves expectatives?

Si ha dit No, si us plau, justifiqui la seva resposta.