EFEC: Enquesta voluntaris final programa 8a edició (còpia)

Dades generals

Nom del centre escolar *

Codi del centre escolar *

A part del programa EFEC, el seu centre escolar participa en altres activitats d'alfabetització financera on puguin assistir alumnes? *

En quins tallers ha assistit el seu equip de professors? *


Valoració dels tallers (només cal valorar els tallers que hagin realitzat)

Administrant els teus diners *

12345678910
Com valora el seu centre escolar els conceptes i continguts oferts en els tallers?

Endeutar-se? Amb Seny! *

12345678910
Com valora el seu centre escolar els conceptes i continguts oferts en els tallers?

Inversió intel·ligent i sostenible *

12345678910
Com valora el seu centre escolar els conceptes i continguts oferts en els tallers?

Els impostos i tu *

12345678910
Com valora el seu centre escolar els conceptes i continguts oferts en els tallers?

Finances per a la Vida *

12345678910
Com valora el seu centre escolar els conceptes i continguts oferts en els tallers?

(In)forma't per decidir *

12345678910
Com valora el seu centre escolar els conceptes i continguts oferts en els tallers?

Valoració dels voluntaris

Qui ha realitzat els tallers? *

Creu que ha estat positiu el fet que un voluntari del sector financer hagi impartit el taller? *

Com valora en general, els voluntaris dels tallers a la seva aula? *

12345678910
Valoració

Té algun comentari respecte cap voluntari? *

12345678910
Valoració

Hi ha hagut alguna incidència? *

siNo345678910
Valoració

El programa ha complert les seves expectatives? *

SiNo345678910
Valoració

Com valora la comunicació amb l'equip d'organització d'EFEC? *

12345678910
Valoració

Preguntes finals

Vol que apuntem al seu centre escolar a la propera edició d'EFEC?

SiNo345678910
Com valora els continguts i les activitats dels diferents tallers?

Si ha dit No, si us plau justifiqui la seva resposta

Manca de temps per organitzar-loManca d'hores lectives disponiblesNo interessa la temàticaAltres5678910
Valori els continguts i les activitats dels diferents tallers.

Participa el seu centre escolar al concurs d'Infografies?

SiNo345678910
Valori els continguts i les activitats dels diferents tallers:

Si ha dit sí, com valora la iniciativa?

12345678910
Valoració

Si ha dit no, justifiqui la seva resposta.

Manca de tempsNo interessaAltres45678910
Valori els continguts i les activitats dels diferents tallers:

Ens vol deixar el seu correu, per posar-nos en contacte amb vostè?

12345678910
Valori els continguts i les activitats dels diferents tallers:

N'estàs Segur?

12345678910
Valori els continguts i les activitats dels diferents tallers:

Valoració sobre la durada dels tallers

Administrant els teus diners

Endeutar-se? Amb Seny!

Inversió Intel·ligent

Els impostos i tu

Finances per a la Vida

(In)forma't per decidir

N'estàs Segur?

Quant temps ha invertit en la preparació dels tallers? *


Preguntes finals

L'experiència com a voluntari, l'ha ajudat al seu desenvolupament personal? *

I al seu desenvolupament laboral? *

Ha desenvolupat alguna/es de les següents competències amb la participació al programa? *

Si altres, si us plau, justifiqui la seva resposta.

Tornarà a repetir l'experiència de ser voluntari a properes edicions del programa? *

Recomanarà a altres persones l'experiència com a voluntari? *

Què ha estat el millor del programa?

I el pitjor?

Si ho considera, pot fer alguna aportació per a la millora del programa EFEC en properes edicions.

El programa ha complert les seves expectatives? *

Si ha respost No, si us plau justifiqui la seva resposta.