EFEC: Enquesta professors centres escolars 9a edició 2020-2021

Dades generals

Nom del centre escolar *

Codi del centre escolar *

Població del centre *

A part del programa EFEC, el seu centre escolar participa en altres activitats d'alfabetització financera on puguin assistir alumnes? *

Si altres, si us plau, precisar:

En quins tallers ha assistit el seu equip de professors? *

Com han anat els tallers en general? *

12345678910
Valoració

Valoració dels tallers (només valorar els tallers als quals has assistit)

Administrant els teus diners

12345678910
Com valora el seu centre escolar els conceptes i continguts oferts en els tallers?
I la presentació i metodologia?
El taller s'adequa a l'edat dels alumnes?

Endeutar-se? Amb Seny!

12345678910
Com valora el seu centre escolar els conceptes i continguts oferts en els tallers?
I la presentació i metodologia?
El taller s'adequa a l'edat dels alumnes?

Inversió intel·ligent i sostenible

12345678910
Com valora el seu centre escolar els conceptes i continguts oferts en els tallers?
I la presentació i metodologia?
El taller s'adequa a l'edat dels alumnes?

Els impostos i tu

12345678910
Com valora el seu centre escolar els conceptes i continguts oferts en els tallers?
I la presentació i metodologia?
El taller s'adequa a l'edat dels alumnes?

Finances per a la Vida

12345678910
Com valora el seu centre escolar els conceptes i continguts oferts en els tallers?
I la presentació i metodologia?
El taller s'adequa a l'edat dels alumnes?

(In)forma't per decidir

12345678910
Com valora el seu centre escolar els conceptes i continguts oferts en els tallers?
I la presentació i metodologia?
El taller s'adequa a l'edat dels alumnes?

N'estàs Segur?

12345678910
Com valora el seu centre escolar els conceptes i continguts oferts en els tallers?
I la presentació i metodologia?
El taller s'adequa a l'edat dels alumnes?

Té algun comentari sobre la metodologia i la temàtica d'algun taller?

Creu que el programa ha donat valor afegit al pla d'estudis? *

El programa EFEC ha complert le seves expectatives? *

Si ha respost No, si us plau justifiqui la seva resposta.

Valoració dels voluntaris que han vingut a l'aula

Qui ha realitzat els tallers? *

Creu que ha estat positiu el fet que un voluntari del sector financer hagi impartit el taller?

Com valora en general, els voluntaris dels tallers a la seva aula?

12345678910
Valoració

Té algun comentari respecte cap voluntari?

Hi ha hagut alguna incidència? *

En cas afirmatiu, si us plau ens pot dir quina?

Preguntes finals

Vol que apuntem al seu centre escolar a la propera edició d'EFEC? *

Si ha dit No, si us plau justifiqui la seva resposta

Participa el seu centre escolar al concurs d'Infografies? *

Si ha dit sí, com valora la iniciativa?

12345678910
Valoració

Si ha dit No, justifiqui la seva resposta

Si ha dit altres, si us plau, justifiqui la seva resposta:

Ens vol deixar el seu correu, per posar-nos en contacte amb vostè?