EFEC: Enquesta centres (còpia)

Dades generals

Nom del centre escolar

Població

A part del programa EFEC, el seu centre escolar participa en altres activitats d'alfabetització financera on puguin assistir alumnes? *

En quins tallers ha assistit el seu equip de professors? *

Com han anat els tallers en general? *

El seu centre està interessat en fer tallers d'EFEC en aquests dies? *

Si es així, ens pot diur quins tallers voldria fer? *

Entitat Derivadora *